Huisregels ROCKIT

Huisregels ROCKIT

 • De minimumleeftijd is 18 jaar. ID verplicht.
 • Het is niet toegestaan in en uit te lopen tijdens het evenement. Bij her-entree dient opnieuw entreegeld te worden voldaan.
 • Alleen onbeschadigde tickets zijn geldig.
 • Het is verplicht mee te werken aan een veiligheidsfouillering.
 • Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden.
 • Roken is alleen toegestaan in de openlucht of in de daarvoor aangewezen ruimtes.
 • Het is verboden om achter de 70 cm lijn te zwemmen (Ultrasonic Festival)
 • Bezit van, dan wel handelen of gebruik van drugs is verboden.
 • Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en het personeel wordt niet getolereerd.
 • Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding, supporterskleding, alsmede kleding dat gerelateerd is aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs, zoals motorclubs(jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d. is niet toegestaan. 
 • Drankmisbruik en/ of dronkenschap wordt niet getolereerd.
 • Het meebrengen van eigen drank of etenswaren, aangebroken verpakkingen zoals deodorant, zonnebrand, parfumflesjes etc. en spuitbussen onder druk is verboden.
 • Het verkopen van diensten of producten, flyering en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.
 • De organisatie krijgt automatisch het recht op alle beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt.
 • Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video opnamen te maken voor commerciële doeleinden.
 • De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen.
 • Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen.
 • Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Gelieve bij ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of personeel te waarschuwen.
 • In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie.
 • Bij het betreden van het evenement ga je akkoord met dit reglement.
 • Dit bezoekerreglement kan te allen tijde worden opgevraagd en worden geraadpleegd op www.fca.nl.